VÌ SAO CHỌN ĐÔNG NAM

Trung Thực

 • Liêm chính trong công việc.
 • Thành thật trong ứng xử.
 • Không tham lam tài sản của khách hàng, đối tác, công ty.
 • Thẳng thắn chia sẻ quan điểm công việc mang tính chất xây dựng, thành thật nhận lỗi khi mắc lỗi.
 
 
 
 

Tuân Thủ

 • Tuân thủ nội qui, qui định công ty, khách hàng.
 • Nghiêm túc trong công việc. Tuân thủ theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
 • Tự tạo nguyên tắc làm việc bản thân: tác phong, đạo đức, ý thức công việc.
 

Tôn Trọng

 • Tôn trọng cấp trên, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác.
 • Tôn trọng bản thân, tôn trọng tập thể, tôn trọng đồng nghiệp.
 

Tận Tâm

 • Không ngừng học hỏi, phát huy khả năng bản thân.
 • Nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện công việc.
 • Đề cao nguyên tắc làm việc hiệu quả, mang lại sự hài lòng từ khách hàng, đối tác, công ty.
 

Thân Thiện

 • Luôn giữ một thái độ tươi cười, thân thiện, vui vẻ khi làm việc.
 • Sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.